Jak dokonać zwrotu zakupów?

1. Klient może dokonać zwrotu produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.nici.sklep.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2 poniżej.

2. Zwrot zakupów odbywa się na koszt Klienta.

3. Klient, który zdecydował się na zwrot towaru powinien odesłać towar w stanie nienaruszonym wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na naszej stronie lub wysyłać zapytanie o przesłanie takiego formularza na adres mailowy: sklep@nici.net.pl

4. Przesyłkę wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem oraz wszystkimi otrzymanymi dokumentami należy przesłać na adres firmy:

Firma Handlowa BEATA Beata Świtalska
Stryjska 345-316 Opole

5. Klient zobowiązany jest do zwrotu do Firmy Handlowej BEATA Beata Świtalska produktu w stanie nienaruszonym i nie wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Towar używany nie podlega zwrotowi.

6. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7. Firma Handlowa BEATA Beata Świtalska zwróci Klientowi należność za uprzednio zakupiony towar tj. kwota równa sumie towaru i kosztów wysyłki do klienta, jeśli takie były. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie w terminie 5 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu wraz z dokumentami.

Pobierz formularz zwrotu

Warunki zwrotu zakupów

Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 14 dni od dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. oraz produkty szybko psujące np. artykuły spożywcze.